Tuesday, December 30, 2008

PMR 2008 tahniah dan syabas

Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua pelajar dan guru yang memberikan kerjasama yang baik bagi pencapaian cemerlang 100% lulus semua subjek PMR 2008. Seramai 88 orang atau 75.2 % pelajar memperolehi semua subjek A dari seramai 117 calon, iaitu peningkatan sebanyak 13.6% berbanding PMR 2007 .Pencapaian gred purata sekolah adalah 1.06

Senarai pelajar capai maksimum A

Tuesday, December 9, 2008

Sunday, September 21, 2008

SPM trial Negeri Melaka dan akhbar harian


Bahasa Melayu
Bahasa ingeris
EST
Mathematics
Additional Mathematics
Physics
Chemistry
biology
Pendidikan islam
Sejarah

Pilihan Trial SPM Utusan/ Berita Harian
Fizik
Sejarah
Add math
Mathematics
Kimia
Science
English
Biology

Add Mth set 2
Sejarah set 2
Kimia utusan SET 2
ADD MTH K2
Bahasa Melayu set 2
Sejarah k1

Latih Tubi soalan SPM

set-set lain
Blog Guru BM yang menarik....
Blog BM SPM ...
Blog Bahasa Melayu ....

Pilihan Trial SPM 2008 Negeri-Negeri lain


Trial Maktab Rendah Sains Mara SPM 2008
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Mathematics
Add Mth [skema]
Fizik[skema]
Kimia
Biologi
Pendidikan Islam
Sejarah

Trial SPM PERLIS
ADDITIONAL MATHEMATICS
BAHASA MELAYU [ K1 ] [ K2 ] [SKEMA ]
BAHASA INGGERIS [ K1 ] [ K2 ][ SKEMA ]
SEJARAH [ K1 ] [ K2 ]
MATHEMATICS [ K1 ] [ K2 ]
Fizik 123 Perlis
Kimia [ K1 ] [ K2 ][ K3 ] [ SKEMA 1] [ SKEMA 2] [SKEMA 3]
BIOLOGY [ K1 ] [ K2 ] [ K3 ] [ SKEMA 1] [SKEMA 2] [ SKEMA 3]
EST [ K1 ] [ K2 ] [SKEMA ]
PEND MORAL [ SKEMA ]
GEOGRAFI [ K1 ] [ K2 ] [ SKEMA ]
PRINSIP AKAUN [ K1 ] [ K2 ]
PERDAGANGAN [ K1 ] [ K2 ] [ SKEMA ]
SASTERA MELAYU [ SKEMA ]
EKONOMI [ K1 ][ K2 ]
SAINS 1 [SKEMA ]
SAINS 2 [ BHG A] [BHG B] [BHG C] [ SKEMA]

Trial SPM Perak
Mathematics [ K1 ][ K2 ] [ SKEMA]
Sejarah [ K1 ] [ K2 ] [ SKEMA]
Pendidikan Islam [ K1 ] [ K2 ] [ SKEMA]
Bahasa Melayu [ K1 ][ K2 ][ skema ]
Add Math
Kimia
Fizik [ K1 ] [ K2 ] [ K3 ]

Trial SPM Johor
BM [ K1 ] [ K2 ]
Mathematics [ K1 ] [ K2 ]
Add Mth [ K1 ] [ K2 ]
Bahasa Inggeris
science 1
Fizik [ K1 ] [ K2 ] [ K3 ]
Biology [ K1 ] [ K2 ] [ K3 ]
Kimia [ K1 ] [K2 ] [ K3 ][ skema ]
Sejarah [ K1 ] [ K2 ]
Pendidikan Islam [ K1 ] [ K2 ]
Prinsip akaun [ K1 ] [ K2 ]
Sce Pertanian [ K1 ] [ K2 ]

Trial SPM Kedah
Bahasa Melayu [ K1 ][ K2 ]
Bahasa Inggeris [ K1 ] [ K2 ][skema]
Sejarah [ K1 ] [ K2 ]
Pend moral
Bio [ K1 ] [K2 ][ K3 ][ SKEMA ]
prinsip akaun 2
Kimia [ K1 ] [ K2 ] [ K3]
Pend Islam [ K1 ]
Fizik [ K1 ] [ K2 ][ K3 ]
ADD Mth [ K1 ] [ K2 ] [ skema ]
Mathematics

Trial SPM Terengganu
FIZIK [ K1 ] [ K2 ] [ K3 ][skema]
BAHASA MELAYU [ K1 ] [ K2 ]
PEND ISLAM [ K1 ] [ K2 ]
KIMIA [ K1 ] [ K2 ] [ K3 ]
Skema kimia
SEJARAH [ K1 ] [ K2 ]
MATH [ K1 ] [ K2 ]
ADD MATH [ K1 ] [ K2 ]
BAHASA INGGERIS [ K1 ] [ K2 ]
BIOLOGI [ K1 ] [ K2 ][ K3 ]
Sains [ K1 ] [ K2 ]
EST

Trial SPM Pahang
Add Mth [ K1 ] [ K2 ]
Fizik [ K1 ] [ K2 ] [K3 ]
Bahasa Melayu
Mathematics
Kimia
Pendidikan Moral
Sejarah
EST
Biology
Bahasa Inggeris
Science
Pendidikan Islam
Tassawur Islam


Trial SPM Sabah
Mathematics
Add Mth
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Sejarah
Pendidikan Moral
Pendidikan Islam
Science

Trial SPM Selangor
kimia 1 kimia 2 kimia 3
Biology 123 [ skema ]
Fizik 123
Bahasa Melayu
ADD MTH [ K1 ] [ K2 ] {skema K1 ] [ skema K2 ]

Wilayah Persekutuan
ADD MTH [ K1 ] [ K2 ] [ skema K1 ] [ skema K2 ]
Bahasa Melayu
BM 4 shared


Trial SPM Kelantan

Fizik Kelantan
Add Math [ Skema ]
Bahasa Inggeris
Pendidikan Islam
Bahasa Melayu
Kimia 123
Biology 123
Mathematics K12
Sejarah K12

Negeri Sembilan
Bahasa Melayu
Fizik Negeri Sembilan
ADD Mth [ K1 ] [ K2 ] [ skema 1] [ skema 2]

Trial SPM Serawak
{petikan dari joshuatly.com]
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
EST
Sejarah
Pendidikan Islam
Add Math
Fizik
Kimia
Biology
Pendidikan Moral
(skema hanya akan diuploadkan jika ada dalam simpanan admin)

Monday, August 25, 2008

Percubaan SPM SBP 2008


Sijil Pelajaran Malaysia
Bahasa Melayu [ k1 ] [ k2 ]
Bahasa Inggeris [ k1 ] [ k2 ]
Sejarah [ k1 ] [ k2 ]
Pendidikan Islam [ k1 ] [ k2 ]

Math [ k1 ] [ k2 ]
Add Mth 1 [ k2 ]
(analisa ADD MTH SPM)

Fizik [ k1 ] [ k2 ] [ k3 ][skema]
Kimia [ k1 ] [ k2 ] [ k3 ][ skema ]
Biologi [ k1 ] [ k2 ] [ k3 ]
EST [ k1 ] [ k2 ]

Semua skema disertaka bersama soalan

Mid Year PMR & SPM SBP 2008


Sijil Pelajaran Malaysia
Biologi [ k1 ] [ k2 ] [ k3 ]
Fizik [ k1 ] [ k2 ] [ k3 ]
Kimia [ k1 ] [ k2 ] [ k3 ]
Math [ k1 ] [ k2 ]
Add Mth [ k1 ] [ k2 ]

Penilaian Menengah Rendah
Math [ k1 ] [ k2 ]
Sce [ k1 ] [ k2 ]

Thursday, July 10, 2008